Aktualności

Zatwierdzenie Aneksu nr 1 do Prospektu Polwax S.A.

2014-09-11 09:06:00

Komisja Nadzoru Finansowego postanowiła w dniu 11 września 2014 roku zatwierdzić aneks nr 1 z dnia 11 września 2014 roku do prospektu emisyjnego Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle. Wymieniony prospekt emisyjny Polwax S.A. został zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 8 września 2014 roku nr DPI/WE/410/53/16/14. Aneks

więcej »

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Polwax

2014-09-08 15:17:00

W dniu 8 września 2014 Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Polwax S.A. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez: Polwax SA z siedzibą w Jaśle w związku z ofertą publiczną akcji serii B i C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym ...

więcej »