Odwołanie Wiceprezesa Zarządu Polwax S.A. Pana Jacka Stelmacha