Polwax po sesji w dniu 9 kwietnia 2020 roku będzie w indeksie InvestorMS

Komunikat GPW Benchmark S.A.
z dnia 7 kwietnia 2020 r.

GPW Benchmark informuje, że po sesji w dniu 9 kwietnia 2020 r. zostanie przeprowadzona rewizja kwartalna portfela indeksu InvestorMS. W skład indeksu po rewizji wejdą spółki z Głównego Rynku GPW, które spełniają kryteria tego indeksu.

W wyniku rewizji kwartalnej bedą miały miejsce następujace zmiany:

  • nowe spółki: KCI, MILLENNIUM, NORTCOAST, NTTSYSTEM, POLWAX, REINO;
  • spółki opuszczające indeks: AIRWAY, ALTA, HERKULES, VENTUREIN, WORKSERV…..

Pełna treść komunikatu na stronie internetowej GPW BENCHMARK

Indeks InvestorMS jest indeksem zewnętrznym obliczanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie  na zlecenie Investors TFI S.A. Indeks obrazuje koniunkturę rynkową w segmencie małych i średnich spółek notowanych na GPW, które stanowią obszar inwestycyjny funduszu Investors FIO TOP25 Małych Spółek i Investors FIO TOP50 Małych i Średnich Spółek.