POLWAX SA w WIG250

W dn. 13 listopadab.r. Zarząd GPW w Warszawie wydał komunikat związany z kwartalną korektą indeksów giełdowych oraz rewizją kwartalną portfela WIG250.  Spółka Polwax S.A. po zakończeniu sesji w dniu 19 grudnia 2014 zostanie uwzględniona w portfelu indeksu WIG250. Udział naszej Spółki w indeksie wyniesie 0,38%.