Polwax w składzie sWIG80 po sesji 11 stycznia 2019 roku

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie poinformowała, że na podstawie uchwały nr 42/2007 Zarządu GPW z późn. zm., po sesji 11 stycznia 2019 r. listy uczestników indeksów sWIG80 i sWIG80TR zostaną uzupełnione o pakiet 7.456.000 akcji spółki POLWAX (ISIN PLPOLWX00026).

W komunikacie GPW zaznaczono, że opisana powyżej operacja wynika z metodologii indeksów, zgodnie z którą po upływie 10 dni sesyjnych od wykluczenia z portfeli indeksów spółki w związku z zawieszeniem jej obrotu na żądanie KNF, jej miejsce zajmuje spółka z listy rezerwowej.