Komunikat aktualizujący nr 2 do prospektu z listą POK

Do Komisji Nadzoru Finansowego został złożony  Komunikat aktualizujący nr 2 z dnia 12 września 2014 roku do prospektu emisyjnego Polwax S.A. obejmujący listę POK domów maklerskich przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane – Transza Inwestorów Indywidualnych.

Kominukat aktualizujący nr 2