Dywidenda

Uchwałę w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę m.in. rekomendację Zarządu w tym zakresie. Spółka nie posiada sformalizowanej polityki dywidendy, a Zarząd Spółki przy rekomendacji w sprawie podziału wypracowanego zysku netto uwzględnia bieżącą sytuację finansową Spółki, biorąc pod uwagę w szczególności takie czynniki jak: osiągnięty poziom zysku netto, potrzeby oraz plany inwestycyjne czy ogólną sytuację gospodarczą.

 

Rekomendacja Zarządu i opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za 2022 rok. [raport bieżący nr 9/2023]

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2022. [raport bieżący nr 13/2023]

 

Historyczne informacje finansowe na temat dywidendy oraz w sprawie podziału zysku netto lub pokrycia straty:

Dywidenda za lata 2011-2013 została opisana w prospekcie emisyjnym Spółki z roku 2014 na str.33  rozdział V pkt 2. „Wartość dywidendy na akcję za każdy rok obrotowy okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi”:

Prospekt emisyjny Spółki

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2014.
Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2015.
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2016
Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6-06-2018 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017 – uchwała nr 4 ZWZ
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2016 [raport bieżący nr 10/2017]

Opinia Rady Nadzorczej do rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2016 [raport bieżący nr 11/2017]

Realizacja inwestycji strategicznej – podpisanie umowy z GRI,  uzgodnienia do umowy kredytowej na współfinansowanie inwestycji oraz zawieszenie polityki dywidendowej. [raport bieżący nr 12/2017]

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017. [raport bieżący nr 5/2018]Opinia Rady Nadzorczej do rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017. [raport bieżący nr 6/2018]
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2018. [raport bieżący nr 22/2019]

Opinia Rady Nadzorczej do rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2018. [raport bieżący nr 23/2019]

Uchwała Zarządu Polwax S.A. w sprawie pokrycia straty za rok 2019 oraz Uchwała Rady Nadzorczej Polwax S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2019 dostępne są w dokumentach na ZWZ w dniu 30.06.2020 r. pod punktem 9 porządku obrad ZWZ.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z dnia 30.06.2020 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019

Uchwała Zarządu Polwax S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2020 oraz uchwała Rady Nadzorczej Polwax S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2020 dostępne są w dokumentach na ZWZ w dniu 15.06.2021 r. pod punktem 9 porządku obrad ZWZ.

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15.06.2021 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2020 – Uchwała nr 5 ZWZ

Rekomendacja Zarządu i opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok. [raport bieżący nr 5/2022]

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2021. [raport bieżący nr 7/2022]