Powołanie Wiceprezesa Zarządu Polwax S.A. Pana Tomasza Nadolskiego