Polwax po sesji w dniu 8 stycznia 2021 roku będzie w indeksie InvestorMS

Komunikat GPW Benchmark S.A.
z dnia 5 stycznia 2021 r.

GPW Benchmark informuje, że po sesji w dniu 8 stycznia 2021 r. zostanie przeprowadzona rewizja kwartalna portfela indeksu InvestorMS. W skład indeksu po rewizji wejdą spółki z Głównego Rynku GPW, które spełniają kryteria tego indeksu.

W wyniku rewizji kwartalnej bedą miały miejsce następujace zmiany:

  • nowe spółki: ACTION, EDINVEST, HUBSTYLE, K2INTERNT, KOMPAP, MEDINICE, MOBRUK, NEXITY, PCFGROUP, POLWAX, PURE, VISTAL, VIVID oraz ZASTAL;
  • spółki opuszczające indeks: 08OCTAVA, ALTUSTFI, ERG, INTERSPPL, MEDIACAP oraz STARHEDGE ….

Pełna treść komunikatu na stronie internetowej GPW BENCHMARK

Indeks InvestorMS jest indeksem zewnętrznym obliczanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie  na zlecenie Investors TFI S.A. Indeks obrazuje koniunkturę rynkową w segmencie małych i średnich spółek notowanych na GPW, które stanowią obszar inwestycyjny funduszu Investors FIO TOP25 Małych Spółek i Investors FIO TOP50 Małych i Średnich Spółek.