Zatwierdzenie Aneksu nr 1 do Prospektu Polwax S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego postanowiła w dniu 11 września 2014 roku zatwierdzić aneks nr 1 z dnia 11 września 2014 roku do prospektu emisyjnego Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle. Wymieniony prospekt emisyjny Polwax S.A. został zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 8 września 2014 roku nr DPI/WE/410/53/16/14.

Aneks