Komunikat aktualizujący nr 3 do prospektu emisyjnego POLWAX S.A.

Do Komisji Nadzoru Finansowego został złożony  Komunikat aktualizujący nr 3 z dnia 12 września 2014 roku stanowiący uzupełnienie do informacji zawartych w  Komunikacie nr 2 z dnia 12 września 2014roku. Komunikat nr 3 obejmuje uzupełnienie listy dodatkowych POK CDM Pekao S.A. przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane – Transza Inwestorów Indywidualnych.

Komunikat aktualizujący nr 3