Polwax zastąpi Petrolinvest w składzie sWIG 80 po sesji 26 maja

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie poinformowała, że na podstawie uchwały nr 42/2007 Zarządu GPW z późn.zm., po sesji 26 maja 2017 r. została przeprowadzona korekta nadzwyczajna list uczestników indeksów. W wyniku tej korekty po sesji 26 maja 2017 r. lista uczestników sWIG80 została uzupełniona o pakiet akcji spółki POLWAX (ISIN PLPOLWX00026).