Systemy zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) w POLWAX S.A.

 

Wdrożony w POLWAX S.A. Zintegrowany System Zarządzania obejmuje swoim zakresem  wymagania norm:

  • PN-EN ISO 9001:2015 – Systemy zarządzania jakością
  • PN-EN ISO 14001:2015 – Systemy zarządzania środowiskowego
  • PN-ISO 45001:2018 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Elementami ZSZ są:

  • system zarządzania jakością, zapewniający zdolność do dostarczania wyrobów i usług spełniających wymagania klienta;
  • system zarządzania środowiskowego, którego głównym zadaniem jest wspomaganie działań związanych z ochroną środowiska, z zapobieganiem i łagodzeniem niekorzystnego wpływu działalności Spółki na środowisko oraz wspieranie w spełnianiu zobowiązań dotyczących zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi;
  • system zarządzania BHP, zapewniający podejmowanie stałych działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, zapobiegania incydentom, w tym wypadkom i chorobom zawodowym.

System ZSZ obejmuje realizowane usługi oraz wyroby w zakresie:

  • produkcji, projektowania i obrotu: parafinami, woskami naftowymi, specyfikami i emulsjami parafinowymi oraz zniczami i świecami;
  • usług rafinacji, konfekcjonowania i odwaniania wyrobów parafinowych,
  • usług badań produktów naftowych, wód, ścieków, chemikaliów oraz pobierania próbek.

 

Wdrożony systemy, a w ślad za nimi otrzymany certyfikat, wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., są dla naszych Klientów gwarancją dbałości o jakość dostarczanych wyrobów i usług, dbałości o środowisko naturalne, a dla pracowników gwarancją bezpiecznych miejsc pracy.