POLWAX od dnia 17 stycznia 2015 r. będzie w indeksie InvestorMS.

Indeks InvestorMS jest indeksem zewnętrznym obliczanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie  na zlecenie Investors TFI S.A. Indeks obrazuje koniunkturę rynkową w segmencie małych i średnich spółek notowanych na GPW, które stanowią obszar inwestycyjny funduszu „Investor Top 25 Małych Spółek FIO Top 25 Małych Spółek i INVESTOR FIO Top 50 Małych i Średnich Spółek Plus. Obecnie w skład indeksu wchodzą 292 spółki notowane na GPW. Udział naszej Spółki w indeksie wynosi 0,13%.