Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Polwax

W dniu 8 września 2014  Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Polwax S.A.

"Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez: Polwax SA z siedzibą w Jaśle w związku z ofertą publiczną akcji serii B i C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B i C" – głosi komunikat.

 

Prospekt emisyjny POLWAX S.A