Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Polwax S.A.: