Informacja o Cenie Akcji Oferowanych

Zgodnie z Prospektem emisyjnym Polwax S.A. ( rozdz. XVIII „Warunki Oferty”), podaje się w dniu 18 września 2014 roku do publicznej wiadomości następujące informacje :

– Informacja o Cenie Akcji Oferowanych ;

– Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych ;

– Informacja o podziale na transze Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej

 

Informacja o Cenie Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oraz podziale na transze Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej spółki Polwax S.A.