Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Polwax S.A. przez Pana Dominika Tomczyka

Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 10 stycznia 2019 roku oświadczenia złożonego przez Pana Dominika Tomczyka, Prezesa Zarządu Spółki, na mocy którego złożył on rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 10 stycznia 2019 roku godzinę 23:59.

Pan Dominik Tomczyk wskazał, że powodem rezygnacji z pełnienia ww. funkcji są problemy zdrowotne.

Jednocześnie Zarząd Polwax S.A. informuje, iż niezależnie od rezygnacji z funkcji w Zarządzie Spółki, Pan Dominik Tomczyk kontynuować będzie współpracę ze Spółką na podstawie umowy o pracę zawartej ze Spółką na stanowisku Doradcy ds. Zarządzania.