Dane finansowe

Zestawienie wybranych danych finansowych Polwax S.A. za ostatnie 5 lat działalności wg SF (Bilans, RZiS, RPP):

Szczegółowe dane finansowe Spółki za ostatnie 5 lat działalności w tym Sprawozdania finansowe wraz z notami /są dostępne pod poniższymi hiperłączami/:

2023r.  2022r.   2021r.   2020r.   2019r.   2018r.   2017r.   2016r.