Polwax zadebiutował na GPW

W poniedziałek, 6 października 2014 r., Polwax S.A. zadebiutował na rynku głównym GPW. W zakończonej niedawno ofercie publicznej Spółka uplasowała wszystkie 3.819.865 oferowanych akcji stanowiących 38,20% jej kapitału zakładowego (32,02% głosów na Walnym Zgromadzeniu) po cenie na poziomie 15 zł. Inwestorzy instytucjonalni objęli 85% akcji. Do inwestorów indywidualnych trafiło 15% akcji, a stopa redukcji w tej transzy wyniosła 57,9%.

Polwax S.A. to:

464 spółka notowana na GWP

19 debiut w roku 2014

Rynek podstawowy

Sektor: przemysł chemiczny

9 spółka notowana w sektorze chemicznym.

 

 

Dzisiejszy debiut jest zwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy wielu osób zaangażowanych w proces upublicznienia Polwax. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom oraz naszym doradcom za zaangażowanie, dzięki któremu dziś zaczynamy swój staż giełdowy. Jesteśmy jedynym na GPW przedstawicielem przemysłu parafinowego i cieszymy się, że udało nam się zainteresować Państwa tą niszową a jednocześnie perspektywiczną branżą – mówi Dominik Tomczyk, prezes zarządu Spółki. – Szczególne podziękowania należą się naszym inwestorom, którzy zaufali wizji i strategii Polwax-u.Zapewniamy, że będziemy dalej budować wartość Spółki dla wszystkich akcjonariuszy– dodaje.

Polwax należy do ścisłej czołówki największych europejskich producentów i dystrybutorów rafinowanych i odwanianych parafin oraz szerokiego asortymentu wosków parafinowych. Spółka jest przedsiębiorstwem o strukturze dwuoddziałowej i nie tworzy grupy kapitałowej. W Jaśle zlokalizowany jest zakład produkcyjny zajmujący się produkcją parafin, natomiast w Czechowicach-Dziedzicach oprócz produkcji parafin realizowana jest również produkcja zniczy i świec.

Portfolio produktów Spółki obejmuje 12 grup produktowych: produkty do impregnacji drewna, woski przeznaczone do kontaktu z żywnością, woski do zastosowań specjalnych, antyzbrylacze do nawozów, środki ochrony antykorozyjnej, kleje typu HotMelt, masy modelowe, pozostałe wyroby dla przemysłu, produkty do wyrobów świecarskich, wyroby do produkcji zniczy oraz woski specjalne do produkcji świec.  Ponadto Polwax produkuje gotowe znicze i świece. Nadrzędnym celem Spółki jest stały rozwój oferty produktowej w zakresie wyrobów o wysokiej wartości dodanej, w szczególności produktów do zastosowań przemysłowych. 

Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r. Polwax osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 241,1 mln zł, 27,5 mln zł EBITDA i zysk netto w wysokości 20,0 mln zł. W porównywalnym okresie 2012 roku przychody Spółki wyniosły 260,5 mln zł, EBITDA 30,2 mln zł, a zysk netto 19,4 mln zł.

W I półroczu 2014 r. Polwax wykazał 95,6 mln zł przychodów ze sprzedaży. EBITDA w tym okresie wyniosła 12,2 mln zł, a zysk netto 8,4 mln zł. W analogicznym okresie roku 2013 przychody Spółki osiągnęły wartość 85,8 mln zł, EBITDA wyniosła 9,4 mln zł, a zysk netto 5,9 mln zł.