Polwax po sesji 16 marca 2018 roku opuszcza indeks sWIG80

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 1 marca 2018 roku wydała komunikat, w którym  poinformowała, że na podstawie uchwały nr 42/2007 z późn. zm. dotyczącą indeksów giełdowych, po sesji w dniu 16 marca 2018 r. zostanie przeprowadzona rewizja roczna portfeli indeksów.  W wyniku rewizji indeksu sWIG80 po sesji 16 marca 2018 r. Polwax S.A. jest wśród spółek opuszczających indeks. Zgodnie z komunikatem: "Ranking indeksów został sporządzony po sesji 16 lutego 2018r. W rankingu uwzględniono obroty akcjami za okres ostatnich 12 miesięcy, licząc wstecz od dnia rankingu, zaś wartość akcji w wolnym obrocie została obliczona na podstawie kursu zamknięcia akcji z dnia 14 lutego 2018r."