Komunikat GPW S.A. dotyczący notowania akcji Polwax S.A. w dniu 30 lipca 2019r.

Komunikat
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 29 lipca 2019 r.
(Główny Rynek GPW)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że na podstawie uchwały nr 42/2007 Zarządu GPW z późn. zm., na sesji w dniu 30 lipca 2019 r. akcje spółki POLWAX (ISIN PLPOLWX00026) nie będą uwzględniane przy obliczaniu indeksu sWIG80.

Operacja ta jest związana z pierwszym notowaniem akcji spółki POLWAX „bez prawa poboru” na sesji 30 lipca 2019 r. i wynikającą z tego znaczącą różnicą pomiędzy kursem zamknięcia akcji tej spółki na sesji 29 lipca 2019 r. i kursem odniesienia na sesję następną.