Transakcje z podmiotami powiązanymi

Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi:

Brak istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w „Sprawozdaniach Zarządu z działalności Polwax S.A.” w rozdziale 2.10.7 „Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe”:

– dokument dostępny w raporcie rocznym za 2021 rok;

– dokument dostępny w raporcie rocznym za 2022 rok;

– dokument dostępny w raporcie rocznym za 2023 rok;