Konferencja prasowa POLWAX S.A.

W dniu 11 września 2014 roku, w Hotelu Sheraton w Warszawie, odbyła się konferencja prasowa przedstawicieli Zarządu Spółki Polwax S.A.,(Prezes Zarządu Dominik Tomczyk, Wiceprezes Zarządu Piotr Kosiński),  przedstawiciela Rady Nadzorczej (Robert Bożyk) oraz doradcy oferującego mBanku (dyr. Bartosz Kędzia) z przedstawicielami wiodących mass-mediów, takich jak: GG Parkiet/ Rzeczpospolita, Puls Biznesu/portal.bp.pl, Dziennik Gazeta Prawna/forsal.pl, PAP, Agencja ISBNews, Agencja Newseria, Strefainwestorów.pl oraz Przemysł Chemiczny.

Było to pierwsze spotkanie zarządu Spółki z dziennikarzami w związku z publikacją prospektu emisyjnego POLWAX S.A.

Podczas konferencji zaprezentowano Spółkę Polwax S.A. jako debiutanta, w związku z planowaną publiczną emisją akcji Spółki na rynku regulowanym, warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Omówiono między innymi główne cele strategiczne i planu rozwoju tj. zmianę portfolio produktowego, dalszy rozwój własnych struktur badawczo-rozwojowych i aktywów produkcyjnych, ekspansję na nowe rynki zbytu, dalszą dywersyfikację źródeł zaopatrzenia w kluczowe surowce i optymalizację dostaw, wzrost efektywności funkcjonowania Spółki i działania proekologiczne.