Strategia Spółki

Kluczowe elementy strategii Polwax S.A. na lata 2020-2022 zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 3/2020 z dnia 31.01.2020r.; Zgodnie z informacją przekazaną w ostatnim opublikowanym raporcie EBI nr 1/2023 w dniu 20.02.2023 r. w rozdziale „1. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami” obecnie Spółka nie posiada sformalizowanej strategii biznesowej.