Kilka słów o prospekcie

Zatwierdzenie prospektu jest obecnie procedowane w Komisji Nadzoru Finansowego, więc nie możemy omawiać szczegółów trwającego postępowania administracyjnego.

Chcemy podkreślić, iż w związku z nowymi – obowiązującymi od 21 lipca – regulacjami dotyczącymi procedowania prospektu emisyjnego, Spółka musiała dostosować część wcześniejszych zapisów do nowych regulacji prawnych.

Działanie to zdecydowanie wydłużyło cały proces. Niezwłocznie po zatwierdzeniu prospektu przez KNF poinformujemy o dacie jego publikacji na stronie internetowej Spółki.