Informacja o przydziale Akcji Oferowanych Polwax S.A.