Zasady ładu korporacyjnego

 

 

Historyczne oświadczenia na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego z roku 2016 oraz z roku 2014:

Oświadczenie na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego [raport EBI nr 1/2017 z dnia 19-10-2017 rok ]

Zasad określonych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" obowiązującym od roku 2016

Oświadczenie na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego:

Stosowanych do 31.12.2015r. (zgodnie z obowiązującymi w tym okresie Dobrymi Praktykami Spółek Giełdowych)