Zasady ładu korporacyjnego

szczegóły dotyczące dobrych praktyk są dostępne [tutaj]

Aktualne oświadczenie na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego z roku 2021:

Raport EBI nr 1/2021 z 23 lipca 2021 - Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

 

 

 

 

 

Historyczne oświadczenie na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego z roku 2020:

Raport EBI nr 1/2020 z lipca 2020 - Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2019 

 

 

Historyczne oświadczenie na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego z roku 2019:

Raport EBI nr 1/2019 z dnia 15-05-2019 - Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

 

 

Historyczne oświadczenia na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego z lat 2017, 2016 oraz z roku 2014:

Oświadczenie na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego [raport EBI nr 1/2017 z dnia 19-10-2017 rok ]

Zasad określonych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" obowiązującym od roku 2016

Oświadczenie na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego:

Stosowanych do 31.12.2015r. (zgodnie z obowiązującymi w tym okresie Dobrymi Praktykami Spółek Giełdowych)