Raport EBI nr 1/2017

Informacja o niestosowaniu niektórych  zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Stan na 19-10-2017r.