Raport bieżący nr 9/2024

Aktualizacja – ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.