Raport bieżący nr 9/2022

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 15 czerwca 2022 roku.