Raport bieżący nr 9/2015

Rejestracja przez sąd zmiany wysokości w kapitale zakładowym Spółki.