Raport bieżący nr 9/2014

Uchwała Zarządu KDPW S.A. dotycząca asymilacji akcji spółki