Raport bieżący nr 8/2023

Podpisanie aneksu nr 19 do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.