Raport bieżący nr 8/2016

Zawarcie umowy znaczącej