Raport bieżący nr 7/2024

Decyzja Spółki o wniesieniu apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt VI GC 201/19.