Raport bieżący nr 7/2019

Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki Polwax S.A.