Raport bieżący nr 7/2014

 

Dopuszczenie do obrotu papierów wartościowych POLWAX S.A. Uchwałą nr 1069/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 września 2014r.