Raport bieżący nr 6/2019

Odwołanie Wiceprezesa Zarządu Polwax S.A.