Raport bieżący nr 6/2016

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2015