Raport bieżący nr 57/2019

Podpisanie kontraktu z Jeronimo Martins Polska S.A  na rok 2019.