Raport bieżący nr 50/2020

Dokonanie spłaty części kredytu inwestycyjnego przez Polwax S.A.