Raport bieżący nr 5/2024

Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu ze spółką Jeronimo Martins Polska S.A. na rok 2024 na sprzedaż zniczy.