Raport bieżący nr 5/2018

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017.