Raport bieżący nr 5/2016

Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu na rok 2016 w ramach obowiązującej umowy znaczącej