Raport bieżący nr 5/2014

Złożenie wniosku o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku podstawowym GPW w Warszawie S.A.