Raport bieżący nr 45/2019

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A.