Raport bieżący nr 44/2019

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 24 czerwca 2019 roku oraz uchwały poddane pod głosowanie, a które nie zostały podjęte.