Raport bieżący nr 43/2020

Zawiadomienie od akcjonariusza – znaczne pakiety akcji