Raport bieżący nr 43/2019

Informacja o zwolnieniu przez komornika zabezpieczenia na majątku ruchomym Polwax S.A. na rzecz Orlen Projekt S.A.